მეზობელი სიტყვები
blastulation
არსებითი სახელი
/͵blæstʃʊʹleɪʃn/

ემბრ. ბლასტულაცია, ბლასტულის წარმოქმნა.