მეზობელი სიტყვები
Blattodea
არსებითი სახელი
/ʹblætəʊdɪə/

pl ენტ. ტარაკანები (Blastoidea ord.).