მეზობელი სიტყვები
blending inheritance
არსებითი სახელი
/ʹblɛndɪŋɪnʹhɛrɪtəns/

შერწყმული მემკვიდრულობა (XIX ს-ში გავრცელებული მემკვიდრულობის მცდარი თეორია, რომლის თანახმადაც მემკვიდრეობითი ნიშან-თვისებების გადაცემა ხდებოდა მშობელთა მემკვიდრული თხევადი ფლუიდების გათქვეფით / ფიზიკური ურთიერთშერევით).