მეზობელი სიტყვები
Blenniidae
არსებითი სახელი
/ʹblɛnɪɪdi:/

pl იქთ. ზღვისფინიისებრნი (Blenniidae fam.).