მეზობელი სიტყვები
blind worm
არსებითი სახელი
/ʹblaɪndwɜ:m/

რეპტ. ბოხმეჭა (უფეხო ხვლიკი; Anguis fragilis).