მეზობელი სიტყვები
blood-brain barrier
არსებითი სახელი
/͵blʌdʹbreɪnbærɪə(r)/

ფიზიოლ. ჰემატოენცეფალური ბარიერი.