მეზობელი სიტყვები
blot ან blotting
არსებითი სახელი
/blɒt, -ɪŋ/

ბიოტექ. ბლოტინგი (ხსნარით დამუშავებული ნიმუშიდან ამა თუ იმ რნმ-ის, დნმ-ის ან ცილის გადატანის ხერხი რომელიმე მატარებელზე, მაგ. ნიტროცელულოზის მემბრანაზე) [იხ. აგრ. Northern blot, Southern blot, Western blot].