მეზობელი სიტყვები
blue butterflies
/͵blu:ʹbʌtəflaɪz/