მეზობელი სიტყვები
blue-cheeked bee-eater
არსებითი სახელი
/͵blu:ʹtʃi:ktʹbi:i:tə(r)/

ორნ. მწვანე კვირიონი (Merops persicus).