მეზობელი სიტყვები
brown adipose tissue
არსებითი სახელი
/͵braʊnʹædɪpəʊsʹtɪʃu:, -ʹtɪsju:/

ჰისტ. ყავისფერი ცხიმოვანი ქსოვილი, ყავისფერი ცხიმი (თერმოგენეზის ძირითადი წყარო – კარგად აქვთ განვითარებული ახალშობილებსა და ცხოველებს, რომლებიც ზამთრის ძილს ეძლევიან; აგრ. brown fat; აბრევ. BAT).