მეზობელი სიტყვები
budding
არსებითი სახელი
/ʹbʌdɪŋ/

1. ბოტ. დაკვირტვა, კვირტების გამოღება;

2. ზოოლ., მიკოლ. დაკვირტვა, დაკვირტვით გამრავლება (უსქესო გამრავლების სახეობა) [იხ. აგრ. bud 2].