მეზობელი სიტყვები
buffy coat
არსებითი სახელი
/ʹbʌfɪkəʊt/

იმუნ. , ფიზიოლ. ლეიკოთრომბოციტური შრე, ლეიკოციტების შრე / აპკი (სისხლის შენადედის თეთრი შრე ერითროციტების მასისა და პლაზმას შორის).