მეზობელი სიტყვები
Bufonidae
არსებითი სახელი
/ʹbju:fəʊnɪdi:/

pl ამფ. გომბეშოსებრნი (Bufonidae fam.).