მეზობელი სიტყვები
bug
არსებითი სახელი
/bʌg/

ენტ. ბაღლინჯო (Hemiptera ord.).