მეზობელი სიტყვები
bulbar
ზედსართავი სახელი
/ʹbʌlbə(r)/

1. ბოტ. ბოლქვისა, ბოლქვთან დაკავშირებული;

2. ანატ. ბულბარული, მოგრძო ტვინთან დაკავშირებული.