მეზობელი სიტყვები
buttress root
არსებითი სახელი
/ʹbʌtrɪsru:t/

ბოტ. ფიცრისებრი ფესვი (უპირატ. დამახასიათებელია ტროპიკული ტყის ხეებისათვის).