მეზობელი სიტყვები
Buxaceae
არსებითი სახელი
/ʹbʌkseɪʃɪi:/

pl ბოტ. ბზისებრნი (Buxaceae fam.).