მეზობელი სიტყვები
cabbage butterfly
არსებითი სახელი
/͵kæbɪdʒʹbʌtəflaɪ/

(აგრ. cabbage white) ენტ. 1) კომბოსტოს თეთრულა (Pieris brassicae) აგრ. large white;

2) თალგამის თეთრულა (Pieris rapae) აგრ. small white.