მეზობელი სიტყვები
cabbage caterpillar
არსებითი სახელი
/͵kæbɪdʒʹkætəpɪlə(r)/

ენტ. კომბოსტოს თეთრულას ან თალგამის თეთრულას მუხლუხი.