მეზობელი სიტყვები
cacao bean
არსებითი სახელი
/kəʹkaʊ͵bi:n/

კაკაოს მარცვალი.