მეზობელი სიტყვები
caddisflies
არსებითი სახელი
/ʹkædɪsflaɪz/

pl ენტ. რუისელები (Trichoptera ord.).