მეზობელი სიტყვები
caecotrophy
არსებითი სახელი
/si:ʹkɒtrəfɪ/

ზოოლ. ცეკოტროფია, საკუთარი ცეკოტროფების ჭამა (საჭმლის მონელების პროცესის შემადგენელი ნაწილი) [იხ. აგრ. caecotrophe].