მეზობელი სიტყვები
Caenolestidae
არსებითი სახელი
/͵si:nəʹlɛstɪdi:/

pl მმლ. ცენოლესტისებრნი (ჩანთოსანთა ინფრაკლასის ოჯახი; Caenolestidae fam.).