მეზობელი სიტყვები
Caesalpinia
არსებითი სახელი
/͵sɛzælʹpɪnɪə, ͵sɪzæl-/

ბოტ. ცეზალპინია (Caesalpinia gen.).