მეზობელი სიტყვები
Caesalpinioideae
არსებითი სახელი
/͵sɛzælʹpɪnɪɔɪdɪi:/

pl ბოტ. ცეზალპინიასებრნი (Caesalpinioideae subfam.).