მეზობელი სიტყვები
Caesar's mushroom
არსებითი სახელი
/͵si:zəzʹmʌʃrʊm, -ʹmʌʃru:m/

მიკოლ. ნიყვი, სოკოწითელა (Amanita caesarea).