მეზობელი სიტყვები
Cajal body
არსებითი სახელი
/͵kæʹhɑ:lʹbɒdɪ/

ციტ. კახალის სხეულაკი (ემბრიონული, სიმსივნური ან ნეირონული უჯრედის ბირთვის ორგანელა).