მეზობელი სიტყვები
calabash
არსებითი სახელი
/ʹkæləbæʃ/

ბოტ. აყირო, ყელიანი გოგრა (Lagenaria siceraria / vulgaris) აგრ. bottle gourd.