მეზობელი სიტყვები
Calamitales
არსებითი სახელი
/kə͵læməʹteɪli:z/

pl პალეონტ. ბოტ. კალამიტისნაირნი (გადაშენებულ ხისებრ სპოროვან მცენარეთა რიგი; Calamitales ord.).