მეზობელი სიტყვები
calcaneus
არსებითი სახელი
/kælʹkeɪnɪəs/

ანატ. ქუსლის ძვალი (აგრ. heel bone).