მეზობელი სიტყვები
calcareous
ზედსართავი სახელი
/kælʹkɛərɪəs/

ბოტ. კირიან ნიადაგებზე რომ ხარობს; calcareous plant კირიანი ნიადაგის მოყვარული მცენარე.