მეზობელი სიტყვები
calcareous sponge
არსებითი სახელი
/kæl͵kɛərɪəsʹspʌndʒ/

ზოოლ. კიროვანი ღრუბელა (Calcarea cls.).