მეზობელი სიტყვები
calcineurin
არსებითი სახელი
/͵kælsɪʹnjʊərɪn/

იმუნ. კალცინეირინი (პროტეინფოსფატაზა 2B).