მეზობელი სიტყვები
Californian condor
/͵kælɪʹfɔ:nɪənʹkɒndɔ:(r)/