მეზობელი სიტყვები
California redwood
/͵kælɪʹfɔ:nɪəʹrɛdwʊd/