მეზობელი სიტყვები
callosal
ზედსართავი სახელი
/kəʹləʊsl/

ანატ. თავის ტვინის კორძიანი სხეულისა, კორძიან სხეულთან დაკავშირებული.