მეზობელი სიტყვები
callose I
არსებითი სახელი
/kæʹləʊs/

ბიოქ. კალოზა (მცენარეული პოლისაქარიდი).