მეზობელი სიტყვები
Calluna
არსებითი სახელი
/kæʹlu:nə/

ბოტ. ჩვეულებრივი მანანა, კალუნა (Calluna vulgaris).