მეზობელი სიტყვები
callus
არსებითი სახელი
/ʹkæləs/

(pl calli ან -ses [-sɪz])

1. ბოტ. კალუსი, კოჟრი (წარმოიქმნება მცენარის დაზიანებული ადგილის / ჭრილობის შეზრდის ადგილზე);

2. ბიოტექ. კალუსი (ექსპლანტაციისას კულტივირებული არადიფერენცირებული ტოტიპოტენტური ღეროვანი უჯრედების მასა).