მეზობელი სიტყვები
Caloplaca
არსებითი სახელი
/͵kæləpʹleɪkə/

ბოტ. , მიკოლ. კალოპლაკა (ლიქენის გვარი; Caloplaca gen.).