მეზობელი სიტყვები
calvaria
არსებითი სახელი
/kælʹvɛərɪə/

ანატ. ქალასარქველი (აგრ. skullcap).