მეზობელი სიტყვები
calves
/kɑ:vz/

calf¹-ისა და calf²-ის pl.