მეზობელი სიტყვები
calypter
არსებითი სახელი
/kəʹlɪptə(r)/

ენტ. ფრთისუკანა ფირფიტა (ბუზებისა და ზოგიერთი სხვა ორფრთიანებისა).