მეზობელი სიტყვები
Calystegia
არსებითი სახელი
/͵kælɪʹsti:dʒɪə/

ბოტ. დიდი ხვართქლა, დედოფლის კაბა (Calystegia gen.).