მეზობელი სიტყვები
camberwell beauty
არსებითი სახელი
/͵kæmbəwɛlʹbju:tɪ/

ენტ. ძაძანა, მეგლოვია (ნიმფალიდისებრთა ოჯახის პეპელა; Nymphalis antiopa) აგრ. ამერ. mourning cloak.