მეზობელი სიტყვები
cambiform
ზედსართავი სახელი
/ʹkæmbɪfɔ:m/

ბოტ. კამბიუმის ფორმისა, კამბიუმის მსგავსი [იხ. აგრ. cambium].