მეზობელი სიტყვები
cambiogenetic
ზედსართავი სახელი
/͵kæmbɪəʊdʒəʹnɛtɪk/

ბოტ. კამბიოგენეზური, კამბიუმის წარმომქმნელი (ითქმის უჯრედის შესახებ).