მეზობელი სიტყვები
camel
არსებითი სახელი
/ʹkæml/

მმლ. აქლემი (Camelus gen.) [იხ. აგრ. dromedary, Bactrian].