მეზობელი სიტყვები
camel spider
არსებითი სახელი
/ʹkæmlspaɪdə(r)/

ზოოლ. სოლფუგა, ფალანგა (Solifugae ord.).