მეზობელი სიტყვები
Caprimulgidae
არსებითი სახელი
/͵kæprɪʹməldʒɪdi:/

pl ორნ. უფეხურასებრნი (Caprimulgidae fam.).